tin tức

Hướng dẫn nhập Gift code

Nhập giftcode qua Android

Vào mục Cài Đặt > Tài Khoản > Gift code và Nhập mã code của bạn để nhận.

Nhập giftcode trên iOS

Để nhập gift code trên IOS bạn và trang: http://giftcode.tocchien.vn/page/coupon

Tại đó, nhập ID của bạn và gift code vào ô tương ứng để nhận quà.

ID của bạn xem trong: Cài Đặt > Tài Khoản

 

 

độ tuổi 18+