tin tức

Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản chơi nhanh/facebook/google

Để đổi mật khẩu tài khoản chơi nhanh/facebook/google (để đăng nhập trên thiết bị khác hoặc đăng nhập vào website nạp) các bạn làm theo hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Thiết lập mật khẩu cho tài khoản Chơi Ngay/FaceBook/Googlebgbgbg

Bước 2: Dùng tài khoản Chơi Ngay và mật khẩu để đăng nhậpbg

độ tuổi 18+