tin tức

Hướng dẫn cập nhật thông tin bảo mật tài khoản

Để đảm bảo an toàn cho tài khoản và sử dụng chức năng "lấy lại mật khẩu" trong trường hợp quên mật khẩu các bạn cần cập nhật thông tin bảo mật cho tài khoản của mình.

Bước 1: vào website http://id.myg.vn và đến mục Tài Khoản

Tại đây, hãy đăng nhập bằng tài khoản Tốc Chiến của bạn.

Bước 2: Cập nhật các thông tin bảo mật của bạn.

Thông tin bảo mật bao gồm:

  • Email
  • Số điện thoại
  • Chứng minh nhân dân. Chú ý, CMND bảo mật sẽ không thể thay đổi được. Đây cũng là thông tin bảo mật cao nhất của tài khoản.

Như vậy là bạn đã hoàn tất cập nhật thông tin bảo mật của mình.

độ tuổi 18+