tin tức

Các mốc VIP và đặc quyền VIP

Đây là thông tin về các mốc VIP và đặc quyền VIP tương ứng trong Tốc Chiến. Việc sở hữu VIP sẽ giúp các xạ thủ thu được rất nhiều ưu đãi đặc biệt, qua đó có được trải nghiệm game tốt hơn nhiều.

Tốc Chiến có 11 mốc VIP từ 0 đến 10. Điểm VIP tương ứng với số Gem đã nạp vào game. Các bạn có thể xem mốc VIP và điểm VIP của mình trong mục Cửa Hàng > Ưu Đài > Gem > VIP.

Các mốc VIP và ưu đãi tương ứng

VIP 0: 0 Gem

 • Lượt mua năng lượng +1
 • Lượt mua vàng +10
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +10
 • Lượt làm mới nhiệm vụ +1
 • Số lượt điểm danh bù +10
 • Điểm cải tiến vũ khí +1

VIP 1: 250 Gem

 • Lượt mua vàng +10
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +5
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +10%
 • Điểm cải tiến vũ khí +1
 • Bỏ qua các đoạn phim giới thiệu
 • Mở khóa set 3

VIP 2: 650 Gem

 • Lượt mua năng lượng +1
 • Lượt mua vàng +10
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +10
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%

VIP 3: 1400 Gem

 • Lượt mua vàng +5
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +10
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +10%
 • Điểm cải tiến vũ khí +1

VIP 4: 3400

 • Lượt mua năng lượng +1
 • Lượt mua vàng +5
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +5
 • Lượt làm mới nhiệm vụ +1
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +10%

VIP 5: 8400

 • Lượt mua vàng +60
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +5
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +10%
 • Điểm cải tiến vũ khí +1

VIP 6: 16400

 • Lượt mua năng lượng +1
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +5
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +10%

VIP 7: 31400

 • Thẻ càn quét mỗi ngày +5
 • Lượt làm mới nhiệm vụ +1
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +10%

VIP 8: 61400

 • Thẻ càn quét mỗi ngày +5
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +10%
 • Điểm cải tiến vũ khí +1

VIP 9: 111400

 • Lượt mua vàng +10
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +5
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +10%
 • Điểm cải tiến vũ khí +1

VIP 10: 191400

 • Lượt mua vàng +20
 • Thẻ càn quét mỗi ngày +5
 • EXP mùa giải mỗi trận +10%
 • EXP cấp bậc mỗi trận +10%
 • Battle coin mỗi trận +50%
 • Điểm cải tiến vũ khí +1
độ tuổi 18+