hướng dẫn

  • Hướng dẫn tân thủ
  • Cốt truyện
  • BOSS Chiến
  • PvP
  • Sinh tồn
  • Hệ thống vũ khí
  • Hệ thống nhân vật
  • Cài đặt và thao tác cơ bản
  • Hướng dẫn nạp thẻ
độ tuổi 18+