Tốc Chiến - update 2.0 sẵn sàng ra mắt

14h57 - 09/11/2018

Không sợ hãi, không khoan nhượng, không bao giờ lùi bước - Chiến trường, đống đổ nát của NOVA sẽ được gột rửa bằng cơn mưa máu - BloodRain đã sẵn sàng ra trận!

Giải Clan War Mở Rộng lần thứ nhất khởi tranh

14h56 - 09/11/2018

Giải đấu Clan War Mở Rộng lần thứ nhất đã chuẩn bị khởi tranh. Hãy tập hợp đội ngũ và chuẩn bị sẵn sàng cho các trận thi đấu để dành về phần thưởng gồm tiền mặt

Tốc Chiến - update 2.0 sẵn sàng ra mắt

14h57 - 09/11/2018

Không sợ hãi, không khoan nhượng, không bao giờ lùi bước - Chiến trường, đống đổ nát của NOVA sẽ được gột rửa bằng cơn mưa máu - BloodRain đã sẵn sàng ra trận!

Giải Clan War Mở Rộng lần thứ nhất khởi tranh

14h56 - 09/11/2018

Giải đấu Clan War Mở Rộng lần thứ nhất đã chuẩn bị khởi tranh. Hãy tập hợp đội ngũ và chuẩn bị sẵn sàng cho các trận thi đấu để dành về phần thưởng gồm tiền mặt

độ tuổi 18+